Meny Stäng

Hur fungerar värmepumpar?

Enkelt uttryckt tar värmepumpar tillvara på lagrad solenergi som vi sedan utnyttjar för att värma våra hus. En lång slang läggs ut för att ta upp värmeenergi från mark, berg, luft eller vatten. I slangen cirkulerar en frysskyddad vätska, brinevätska, som blir ljum av den lagrade solvärmen. I systemet finns också en pump med ett miljöanpassat köldmedium. När den varma vätskan når pumpen möter den det kalla köldmediet, som i sin tur värms upp ett par grader och blir till gas. Ångan samlas upp i en kompressor vilket ökar temperaturen kraftigt. Via en värmeväxlare kan sedan värmen skickas ut i husets värmesystem. I samband med det sjunker temperaturen, köldmediet blir till vätska igen och processen kan börja om.

 

Vad finns det för olika typer av system?

Det finns sex olika typer av värmepumpar: En bergvärmepump tar energi från berggrund och grundvatten, en markvärmepump tar energi från jordytan, en sjövärmepump från vattnet och en luft/vattenvärmepump från uteluften. Alla dessa fyra är kompletta system för vatten och tappvarmvatten, även om den sistnämnda kan behöva tillsatsvärme under vintern. Dessutom finns frånluftvärmepump som hämtar värme från ventilationssystemets frånluft, samt luftluftvärmepumpsom tar tillvara på energin i utomhusluften, men dessa två pumptyper ger inte komplett värmeförsörjning utan är mer komplement.

 

Vilken pump är bäst för mig?

Det beror på. Ingen kund är den andra lik, och det gäller att hitta den lösning som är bäst för just dig. Viktigast är att alltid utgå från de unika förutsättningar som du och din fastighet har. Hur stort är ditt hus? Hur stor familj är ni? Hur djupt ligger berggrunden? Vad är aktuellt på marknaden för energieffektiviseringar och kostnader just nu? Vi gör energibesparingskalkyler och kartlägger din energiprofil innan arbetet kan starta.

 
Vad kostar det?

För ett normalt hushåll är en värmepump en stor investering. Ofta hamnar prislappen någonstans mellan 100 000 kronor och 150 000 kronor, men det kan variera. Om det redan finns ett vattenburet system i huset kan det bli billigare, annars kan det kosta 5000-8000 kronor per element att nyinstallera ett vattenburet system. I de flesta fall har investeringen ändå betalat sig på 5-10 år. Har du valt en rätt dimensionerad värmepump så kan du sänka uppvärmningskostnaderna med mer än 80 procent. Dessutom har Mäklarsamfundet gjort en undersökning som visar att rätt värmesystem, framför allt bergvärme och markvärme, höjer värdet på din fastighet den dag du vill sälja.


Kan jag använda ROT-avdrag?

Ja – du har rätt att i din deklaration dra av hälften av arbetskostnaden. Som ansvariga leverantörer gör vi avdraget direkt på din faktura. Hur stort avdraget blir skriver vi redan i offerten. Är ni flera som äger huset kan varje individ dra av upp till 50 000 kronor. Ett par kan alltså få en reduktion på 100 000 kronor per år. Men det är bara mindre fastigheter som kan göra ROT-avdrag. Lantbruksfastigheter ger till exempel inte rätt till avdrag. Alla regler hittar du på www.skatteverket.se


Varför ska jag använda en oberoende totalleverantör?

Vi menar allvar när vi säger att vi inte bara vill erbjuda en bra lösning, utan den bästa lösningen. Därför vill vi också kunna välja fritt bland märken, modeller och system. Genom att vi inte är knutna till en viss tillverkare på marknaden så kan vi se till att välja det som är bäst för just dig och ditt hus. Vi kan också som totalleverantörer ta hela ansvaret för installationen och hjälpa till med alla frågor kring eventuella tillstånd från myndigheter. Det gör det enkelt för dig som köpare.


Hur lång tid tar det?

Det går relativt fort: Arbetet brukar ta några dagar och normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar. Så här kan det se ut:

Dag 1.
Arbetet startar. Om du ska ha bergvärme kommer en rigg som borrar hålet. För ytvärme börjar diken grävas där en slang med fryssäker vätska, kollektorslingan, ska läggas ner.  Om du ska ha sjövärme påbörjas arbetet med att lägga ner slangen i sjön.

Dag 2.
Kollektorslingorna läggs i borrhål eller mark samt ansluts till huset. För sjövärme grävs slangen mellan strandkant och hus ned i marken.

Dag 3.
Inomhusarbetet börjar. Den gamla pannan tas bort och den nya installeras. Du instrueras i hur det fungerar. Klart! 


Om mina grannar också har bergvärme eller markvärme – konkurrerar vi om energin då?

Nej, solenergin är förnybar, så det räcker till alla. Däremot är det viktigt att ha koll på detaljerna. Det ska till exempel vara vissa avstånd till grannarnas borrhål eller markvärmeslingor för att säkerställa att effekten blir bra.

 
Är det bättre att installera golvvärme än element om jag skaffar värmepump?

Ja, om golven är välisolerade. Element och radiatorer har ofta högre temperatur än golvvärmesystem, vilket gör att mindre energi går åt och det blir billigare för dig.

 
Hur länge håller systemet?

Rätt utförd kan ett borrhål leverera värme i flera generationer, och kollektorslang och rördragning har nästan lika lång livslängd. 
Värmepumpens livslängd är ca 15-20 år.