Meny Stäng


Installera luft/vattenvärmepump

Luftvärme är uppvärmningsalternativet som hämtar energi från luften. Det är ett energieffektivt värmesystem som sänker kostnaderna för uppvärmningen. Luftvärme går också att få i olika varianter, antingen ett system som står för hela uppvärmningen eller att det kompletterar en annan energikälla. Det gör att du inte blir lika beroende av en enskild och slitsam uppvärmning. Systemet stödjs helt eller delvis med hjälp av luftvärme, beroende på vad du väljer. Du och dina behov kommer alltid att vara viktigast. Vi vill hjälpa dig att hitta en uppvärmningslösning som du kan vara nöjd och stolt över. Det gör oss nöjda och stolta. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig bäst, antingen om det är en helhetslösning för uppvärmningen eller bara ett energisparande komplement.

Så fungerar luftvärme
Med en luftvärmepump kommer hushållet att ta upp energi direkt från omgivningens luft. Det finns många olika varianter på luftvärmepumpar. Luft-vatten-, frånluft- och luftluft-värmepumpar är de vanligaste. Innan man väljer vilket uppvärmningssätt man vill ha så ska man vara medveten om att det endast är värmepumpen med luft/vatten som kan täcka hela det värmebehov som ett hushåll har. Luftvärme är en av de billigare installationerna du kan göra för fastighetens uppvärmning, men tänk på att det kan behövas kompletterande uppvärmningssystem om luftvärmen inte räcker till.

Fördelar med luftvärme

  • När det inte går att borra på fastighetens tomt så är en luftvärmepump ett bra alternativ.
  • Luftvärme är billigare än bergvärme.
  • Din tomt kommer inte att påverkas alls av att en luftvärmepump installeras.
  • Luften, som är värmesystemets energikälla, är oändlig.
  • Installationen av luftvärme tar betydligt kortare tid än vad det gör med exempelvis bergvärme, markvärme eller sjövärme.


Att tänka på med luftvärme
Vid en installation av luftvärme krävs det normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, men reglerna varierar från kommun till kommun. Kolla därför vad som gäller i just din kommun. Tänk också på att överväga alternativa uppvärmningssätt om du väljer frånluftsvärme eller ett värmesystem baserat på luftluft, då dessa inte kan sörja för hela fastighetens behov.

Varumärken vi jobbar med: