Meny Stäng

Vi bjuder på en energibesiktning

Första steget i processen är alltid en energibesiktning. Det blir underlaget som vi använder för att skräddarsy just din unika lösning, och ligger också till grund för offerten. Kontakta oss om du vill ha en gratis besiktning!

 

Det här är något av det vi undersöker:

 

Hur ser ditt nuvarande system ut?


Använder du olja, el, fjärrvärme, ved eller pelletseldning idag? Tillsammans går vi igenom hur ditt nuvarande system fungerar med tanke på bekvämlighet, effektivitet och totalekonomi.

Vad betalar du för energikostnader idag?


Vi tittar på din historiska och nuvarande energikostnad för att utröna vinsterna av ett eventuellt systembyte. Här är det bra att tänka på att en ovanligt mild eller kall vinter kan ge missvisande värden, så slå ut kostnaderna över ett par år.  


Hur ser ditt hus ut?


Frågan om hur stor värmepump du ska ha beror på hur stort du bor och hur du använder huset. Här är det också viktigt att fundera på framtiden. Kommer behoven att förändras? Hur många bor ni i huset? Tänker ni bygga ut? Bygga om?


Hur ser din tomt ut?


Priset för borrning påverkas av markförhållanden, och storleken på tomten är viktig för att kunna ta reda på hur mycket slang som kan grävas ner om man väljer jordvärme. Och ligger tomten lättillgängligt, eller är det svårt att ta sig dit med maskiner?


Hur stor åverkan kan du tänka dig på din trädgård?


Bergvärme ger minimalt med åverkan på trädgården eftersom det är ett djupt hål som ska borras. Markvärme läggs i slingor en meter under markytan och innebär större påverkan. Det tar därmed lite längre tid innan trädgården växt igen.


Vill du ha komfortkyla?


Även i Sverige kan somrarna bli heta. Att ha tillgång till svalka inomhus är något allt fler lockas av. Med en värmepump kan man få komfortkyla till en betydligt lägre kostnad än traditionell luftkonditionering.


Hur viktigt är det att systemet är tyst?


Olika pumpar låter olika mycket. Det beror på hur de är konstruerade. Om pumpen är tänkt att placeras där man kan tänkas uppfatta ljudet kan det vara viktigt att tänka igenom hur man påverkas även av låga ljud innan man slutligen bestämmer sig för en lösning.

Använd formuläret eller kontaktuppgifterna för att få
kontakt med oss. Vi svarar så fort som möjligt.